Reflexné terapie (RT) - čo o nich  vieme

RT  sú účinnou metódou alternatívnej medicíny, ktorá pomáha odstraňovať zdravotné problémy tým najprirodzenejším spôsobom – stimuláciou reflexných plôch na chodidlách, chrbte, na hlave a na rukách.

Metódu reflexnej terapie požívali k liečeniu zdravotných problémov ľudia už pred tisícročiami. Najstaršie zachované dokumenty zo starovekého Egypta, starovekej Číny, Indie, Japonska sú toho dôkazom.

RT  sú aj spoľahlivá metóda reflexnej diagnostiky, ktorá sa opiera o poznatky čínskeho pentagramu a rovnováhy orgánov v  holistickom ponímaní  človeka ako celku  a vzájomných súvislostí (všetko so všetkým súvisí a vzájomne sa ovplyvňuje).

Reflexné terapie sú tiež vynikajúca prevencia a relax, uvoľňujú telo aj myseľ a pomáhajú  získať  stratenú rovnováhu a harmóniu.


Reflexné terapie stimulujú telo na vlastné samoliečebné procesy, posilňujú imunitný systém, pôsobia komplexne, harmonizujú telo aj dušu, vytvárajú tak predpoklady na odstránenie chorobných procesov

úplne prirodzeným a jednoduchým spôsobom bez invazívnych zásahov.


...... aj Vy môžete byť prirodzene zdraví

Úvodná stránka        |        Kontakt

Úvodná stránka        |        Kontakt

Služby a cenník

REFLEXNÉ TERAPIE – najdostupnejšia metóda alternatívnej medicíny

- opiera  sa o spoľahlivú diagnostiku, vykonáva  sa tlakom palca ruky terapeuta na receptory ( reflexné plôšky) na chodidlách, na chrbte, na rukách aj hlave. Terapeut používa pri práci - pentagram  – odhaľuje  príčinu disfunkcie  orgánov, na základe spoľahlivej diagnostiky reflexný terapeut vyhodnotí súvislosti  a pristúpi k reflexnej terapii, ktorá je založená na princípe použitia najmä stimulačného alebo tlmivého hmatu na príslušné reflexné plôšky s cieľom odstrániť  blokáciu funkcie orgánov aj pohybového aparátu. Reflexné terapie ozdravujú komplexne – využívajú pritom holistický princíp vzájomnej súvislosti častí a celku. Terapie sa uskutočňujú na chodidlách  - stimuláciou alebo tlmením reflexných plôšok, nasleduje postup v sede na stoličke pôsobením na krčnú chrbticu a lopatky,  tieto  sa priamo uvoľňujú. Treťou fázou reflexnej terapie  je postup na  lehátku,  klient leží na  bruchu, reflexná terapia sa prevádza pôsobením najmä na chrbáte klienta. Celá procedúra trvá cca 60 - 90 min - zo strany klientov je  hodnotená ako veľmi príjemná a účinná, pre jej prirodzenosť a jednoduchosť  patrí medzi najžiadanejšie procedúry pre  jej vysoký liečebný, relaxačný, regeneračný a preventívny účinok.


MASÁŽ – tradičný, prostriedok regenerácie a relaxácie,

ktorého účinky sa znásobujú pôsobením rôznych masážnych prostriedkov a výberom vhodných masážnych hmatov. Opakovaním masáže sa môže dosiahnuť aj úľava pri niektorých chronických alebo akútnych stavoch klienta. Masáž je vhodná pre širokú verejnosť, využíva sa najmä na relax a regeneráciu, po záťaži alebo na povzbudenie organizmu k zlepšeniu výkonov  podľa druhu použitej techniky, tempa a hmatov. Trvá od 30 minút do 90 min., prípadne viac…

SHIATSU – jemná tlaková masáž v sede na stoličke

-  táto  masáž má svoj pôvod v Japonsku, jej cieľom je harmonizácia tela a duše pôsobením na meridiánové dráhy v tele- najmä na chrbte, hlave, horných a dolných končatinách. Masáž sa aplikuje cez oblečenie v sede na masážnej stoličke bez použitia olejov a emulzií. Tento druh masáže využívajú najmä klienti, ktorým neučarila masáž obnaženého tela, alebo majú alergie na masážne prostriedky, alebo im je terapia na stoličke jednoducho pohodlnejšia aj z časového hľadiska, sú to najmä klienti, ktorí sú časovo zaneprázdnení - IT odborníci, manažéri, staršie osoby, budúce mamičky (s výnimkou prvého trimestra tehotnosti). Je to metóda, ktorá má veľmi dobrý relaxačný  a ozdravný účinok - už po krátkej dobe jej pôsobenia – stačí aj 20 minút, opakovaným pôsobením sa dosahujú priaznivé účinky na celkový stav organizmu.

SEGMENTOVÁ REFLEXNÁ MASÁŽ CHRBTA

– jemná tzv. krúžková masáž aplikovaná po segmente (stavce chrbtice) s liečivým účinkom

-  pri tejto liečebnej metóde sa využívajú reflexné zóny ľudského tela najmä na chrbte.

Na chrbte je sústredené veľké množstvo  nervových dráh, ktoré zabezpečujú prenos impulzov do mozgu a následne do príslušných orgánov, pomáhajú ich prekrveniu, lepšiemu vyživovaniu, odstráneniu stuhnutia, nastáva zlepšenie celkového fyzického aj psychického stavu organizmu; vykonáva sa v sede na stoličke aj na lehátku bez použitia masážnych prostriedkov, trvá od 20 min. do 40 min. podľa potreby a dohody s klientom.

PEDIKÚRA

- základná klasická
- wellness pedikúra s krátkou reflexnou masážou chodidiel

Aktuálny cenník si môžete stiahnuť tu

Certifikáty

VITALITY štúdio
Tupolevova 19
Bratislava

Tel.:
0940 852 048

E-mail:
maria.turanska@reflexneterapie.sk

Copyright © 2015 reflexneterapie.sk. Všetky práva vyhradené.